Introduktion

Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem. Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine data, eller du ønsker at håndhæve dine rettigheder i henhold til persondatalovgivningen bedes du kontakte Boligudvalg IVS ved hjælp af kontaktinformationerne i denne privatlivspolitik.

 

Cookies

Boligudvalg anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

 

Personoplysninger

Generelt

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter samt i vores kontakt med dig. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger:

For boligsøgende:

 • Et unikt ID
 • For- og efternavn
 • Tidligere køb
 • BoligAgent: område, antal værelser, budget etc.
 • Beskeder: dialog med andre brugere af Boligudvalg.dk
 • Uploadede billeder af brugeren

For udlejere:

 • Et unikt ID
 • For- og efternavn
 • Tidligere køb
 • Beskeder: dialog med andre brugere af Boligudvalg.dk
 • Uploadede billeder til brug ved annoncering

For modtagere af nyhedsbreve:

 • E-mail
 • For- og efternavn

For brugere af kundeservice:

 • E-mail
 • For- og efternavn
 • Telefonnummer

I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med køb
Der gøres opmærksom på, at Boligudvalg IVS benytter Stripe til online køb og vi opbevarer ikke selv informationerne om betalingsmidler som f.eks. kortnumre på betalingskort, bankkontonumre eller lignende.

 

Sikkerhed

Sikkerheden omkring dine persondata er vigtig for os.

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

For at beskytte dig mod, at uvedkommende får adgang til dine persondata, benytter vi os af tekniske løsninger, der sikre at dine persondata kun er tilgængelige for relevante medarbejdere.

 

Formål

Dine personoplysninger bruges til at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi persondata til statistisk information for at optimere vores website, oprettelse af profil, oprettelse af boligagent og oprettelse af annonce.

Såfremt formålet med selskabs persondatabehandling ændrer sig vil dette blive kommunikeret til de registrerede/dig inden en sådant ændret formål træder i kraft. En sådan kommunikation vil oftest bestå af en opdatering af denne politik.

 

Sletning af persondata

Persondata opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring.

Såfremt der har været indgået en aftale mellem dig og Boligudvalg IVS (abonnement som boligsøgende, køb af service etc.) skal Boligudvalg i henhold til bogføringsloven opbevare nødvendig information for dokumentation i 5 år. De informationer vi gemmer til dette formål er navn, e-mail, gennemførte betalinger og nødvendige informationer for dokumentation af en indgået aftale.

Såfremt en bruger ophører med at anvende Boligudvalg vil vi senest 12 måneder efter ophørt aftale slette de persondata der ikke længere er relevante for dokumentation af en afsluttet aftale. Data der bliver slettet er derfor profildata, beskeder, billeder og boligagenter senest efter 1 år.

Du som bruger af Boligudvalg.dk har retten til at blive glemt. Du kan med dette initiere en proces hvor Boligudvalg igangsætter sletning af dine persondata, som ikke er omfattet af bogføringsloven. Såfremt der ikke er indgået en aftale med Boligudvalg (f.eks. at du endnu ikke har foretaget et køb) betyder denne proces, at vi sletter alle data vi har registreret om dig. Denne proces kan vare op til 30 dage.

 

Rettigheder for den registrerede

I henhold til persondata loven og EU persondata forordning har den registrerede person (”Du”) visse rettigheder vedrørende Boligudvalg IVS’s indsamlede persondata omkring personen. Disse rettigheder er:

Indsigtsret – Du har, under visse forhold, ret til indsigt i de data som Boligudvalg IVS opbevarer om din person

Ret til berigtigelse af data – Du har ret til at rette fejl eller mangler i de data som Boligudvalg IVS behandler om dig

Ret til sletning – Du har, under visse forhold, ret til at få slettet personoplysninger om din person. Bemærk at de fleste lovlige behandlinger af persondata ikke er omfattet af denne rettighed. Såfremt du har givet samtykke til behandling af dine persondata kan du trække dit samtykke tilbage, hvorved relaterede data slettes.

Ret til begrænset behandling – Du har i visse tilfælde ret til at suspendere behandlingen af dine persondata. Dette vil være gældende såfremt rigtigheden af

data betvivles, hvis du ønsker kopi af ulovligt behandlede data og dermed ikke ønsker disse slettet, hvis du har behov for længere opbevaring af data end Boligudvalg IVS’s formål tilsiger eller hvis du bestrider selskabets ret til at behandle dine data og en sådan tvist ikke er afgjort.

Ret til dataportabilitet – Du har, i visse tilfælde, ret til at modtage de persondata som Boligudvalg IVS har indsamlet omkring din person i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, såfremt du ønsker dine persondata overført til en anden data ansvarlig

Indsigelseret – Du har ret til, i visse tilfælde, at gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen af dine data vil disse ikke længere blive behandlet, med mindre der er vægtigt legitime grunde hertil, eller behandlingen er nødvendig for fastlæggelse eller forsvar af et retskrav. Såfremt dine data behandles til brug for direkte markedsføring kan du til enhver tid gøre indsigelse herimod, hvilket medfører et stop for en sådan behandling.

 

Udøvelse af rettigheder

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os gennem de kontaktoplysninger, som er listet nederst i privatlivspolitikken. Vi svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned, efter at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

 

Anvendelse af data behandlere

Boligudvalg IVS anvender leverandører og samarbejdspartnere i forbindelse med behandlingen af persondata. Sådanne “data processors” behandler udelukkende data i henhold til instruks fra Boligudvalg IVS. Boligudvalg IVS anvender følgende

data behandlere i forbindelse med ovenstående formål med persondata behandlingen.

 • Automattic Inc.
 • Google Cloud
 • Bluehost Inc.
 • Google Analytics
 • Facebook
 • Adwords
 • Mailchimp
 • Quarderno

Udover de parter nævnt i det ovenstående videregives persondata kun i de tilfælde hvor Boligudvalg IVS er forpligtet hertil ved lov, herunder overholdelse af persondataforordningen samt andre landespecifikke databeskyttelses love.

Samtykke – og tilknyttede funktioner

Der er reelt set tale om et sæt af samtykker, som er tilpasset de enkelte services på Boligudvalg.

Ved at give samtykke til forretningsbetingelserne gives det grundlæggende samtykke til Boligudvalgs privatlivspolitik, og samtidig gives der samtykke til at Boligudvalg kan benytte den tilknyttede email-adresse til fremsendelse af de såkaldte transaktions-mails. Dette omfatter:

 • Mails til bekræftelse af aftalen
 • Mails til bekræftelse af betalinger ifm aftalen
 • Mails til skift af password
 • Andre mails, som er nødvendige for at kunne fortsætte aftalen

Disse mails kan ikke afmeldes – med mindre aftalen bringes til ophør.

Derudover betyder accepten af forretningsbetingelserne, at Boligudvalg dermed har samtykke til at fremsende service-mails som kan indeholde hjælp til at få større udbytte af boligsøgningen / boligudlejningen. Dette kan eksempelvis være mails, som giver forslag til en bedre profil, en bedre boligannonce eller muligheden for at tilkøbe ekstra services som kan forøge muligheden for et bedre resultat. Disse servicemails kan du aktivt fravælge online.

I forbindelse med brugen af Boligudvalg services kan du vælge at bruge forskellige funktioner såsom BoligAgent, som også resulterer i fremsendelse af emails til din angivne mailadresse. Hvis du ikke ønsker disse funktionsmails skal du undlade at bruge den pågældende funktion, da servicefunktionen betinger muligheden for at kunne kommunikere via mail (alternativt via sms eller push-beskeder til din mobil).

Boligudvalg giver desuden mulighed for at tilvælge muligheden for at modtage nyhedsmails, hvor Boligudvalg fremsender information om nyheder, events, tips o.lign. som kan være en hjælp for dig som boligsøgende / boligudlejer. Eftersom de ikke er specifikt tilknyttet den service du selv har valgt at indgå aftale med Boligudvalg om, skal det være muligt at fravælge disse mails, og de er default deaktiveret.

 

Videregivelse af oplysninger

Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, fx som led i indberetning til en myndighed.

 

Indsamling af anonymiserede data på baggrund af registrerede persondata

Boligudvalg indsamler løbende data i anonumiseret eller pseudonymiseret form – basere på registrerede persondata og systemindsamlede data. Dette kan f.eks. være at en bruger har set en given boligannonce indenfor et givet tidsrum. Det er ikke muligt ud fra de anonymiseret data, at fremsøge hvem den pågældende bruger er og der er derfor ikke nogle personfølsomme oplysninger forbundet med dette.

 

Automatiske afgørelser og profilering

Med oprettelse af bruger samt boligagent indtaster du som bruger den profil, som du ønsker anvendt såvel i en manuel som automatisk profilering på Boligudvalg.

Den manuelle profilering finder sted når udlejer skal udvælge den/de boligsøgende denne ønsker at gå videre med i forhold til at finde den endelige lejer.

Den automatiske profilering finder sted bla. På baggrund af den brugeroprettede boligagent, hvor du som boligsøgende angiver interesse for et bestemt område, en bestemt boligtype og størrelse, og potentielt indikerer budget/økonomisk ramme.

Boligudvalg tillader ikke frasortering af profiler, såfremt denne frasortering sker på baggrund af etnicitet, religiøs overbevisning eller køn.

Ved fremleje af værelser eller dele af bolig i egen bolig må udlejer gerne vælge efter køn, da lejeaftalens mere privat karakter falder udenfor dette retsområde.

 

Mulighed for at kontrollere og opdatere dine persondata

Det er vigtigt, at de indsamlede data ikke er urigtige eller vildledende. Derfor har du fuld adgang til at editere/korrigere i de persondata du selv har indtastet.

Da vores service er afhængig af, at de brugerindtastede persondata er korrekte og opdaterede, beder vi dig kontrollere og eventuelt opdatere dine indtastede persondata regelmæssigt.

 

Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: info@boligudvalg.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

 

Udgiver

Websitet ejes og publiceres af:

Boligudvalg IVS

CVR: 40268685

Gammelgang 2

4293, Dianalund

Telefon: 60554182

Email: info@boligudvalg.dk

Du er velkommen til at kontakte vores kontaktperson for persondata Magnus Kristensen via mail på

mk@boligudvalg.dk