Korrespondance

Dialogen mellem udlejere og boligsøgende via vores beskedsystem må ikke indeholde tilbud eller krav om andre ydelser og produkter, ligesom tilbud om annoncering af lejemål andetsteds end BoligPortal ikke er tilladt. Alle anmeldelser af dette vil blive undersøgt.

Af hensyn til både brugeroplevelse og sikkerhed forbeholder Boligudvalg sig retten til at læse dialogen mellem brugerne via vores beskedsystem, uden forudgående tilladelse fra en eller flere af parterne.

 

Anvendelsesret

Dit login til Boligudvalg.dk og dertilhørende profil er personlige. Personlige logins må ikke udlånes, deles, videresælges eller på anden måde videregives. ligeledes er det ikke tilladt at benytte dit login til at videreformidle oplysninger, der kun er tilgængelig ved dit login. f.eks. kontaktoplysninger på udlejere eller boligsøgende.

 

Misbrug af ovenstående kan medføre at det pågældende login bliver spærret uden form for kompensation fra Boligudvalg.

 

Vilkår som udlejer

Dit login som udlejer er personligt og må bruges til at annoncere boliger hvortil du har udlejeret. Ved oprettelse af en udlejeannonce forpligter du dig til at holde annoncen opdateret med relevante informationer og slette annoncen når lejemålet ikke længere kan betragtes som ledigt. Det er gratis at oprette annoncer på Boligudvalg.dk

 

Boligudvalg.dk godkender alle annoncer og forbeholder sig retten til at rette eller slette annoncer med forkert eller misvisende indhold uden forudgående dialog med udlejer og uanset årsag. Indholdet i en annonce skal udformes i en god og sober tone, så indholdet på ingen måde kan virke stødende eller krænkende på anden vis. Boligudvalg tillader ikke, at annonceteksten indeholder kontaktoplysninger i form af telefonnumre, e-mailadresser, firmanavn, website eller lignende. Disse oplysninger vil blive fjernet fra annonceteksten. Lejemålet skal under normale omstændigheder kunne lejes på månedlig basis, minimum for en hel måned. Det er ikke muligt at oprette udlejeannoncer, der henviser til bytte af lejebolig, salg af bolig eller omhandler erhvervslejemål uden tilhørende bolig.

 

Ved accept af disse retningslinjer og betingelser for annoncering accepterer du, at Boligudvalg må benytte eller referere til annoncen i marketingsøjemed uden forudgående godkendelse fra kunden.

 

Udsendelse af e-mails

Med accepten af disse vilkår giver du samtidig Boligudvalg.dk din accept til at sende dig e-mails

med oplysninger vedrørende ekstra synlighed, herunder f.eks. opdateringer, services, ophør og tilkøb af yderligere annonceringsperioder mv.

 

Persondatapolitik

Når du bruger Boligudvalg.dk, accepterer du at dine persondata bliver behandlet som beskrevet i vores persondatapolitik.

 

Ændring af vilkår

Boligudvalg forbeholder sig retten til med 14 dages varsel at ændre nærværende vilkår. En meddelelse om ændringer vil blive sendt til den e-mailadresse, som du har registreret dig med på Boligudvalg.dk.

 

Ansvarsfraskrivelse

Boligudvalg.dk formidler kontakten mellen lejer og udlejer og er ikke part i selve udlejningen af et produkt/service. Boligudvalg yder ingen former for garanti eller forsikring af dit udlejet/lejet produkt. Dette er lejer/udlejers ansvar at produktet/servicen lever op til beskrivelsen, samt behandlingen hos lejer foregår i henhold til aftale med ejer/udlejer. Boligudalg.dk er ikke erstatningsansvarlig for de eventuelle tab, der måtte opstå i forbindelse med din benyttelse mv. af de tjenesteydelser Boligudvalg.dk stiller til rådighed. Boligudvalg.dk er herudover ikke erstatningsansvarlig for tab, som skyldes:

 

  • Nedbrud i og/eller svigtende adgang til IT-systemer, servere mv., eller ødelæggelse/beskadigelser/tab mv. af data i disse systemer, der bl.a. kan henføres til nedennævnte begivenheder uanset, at det er Boligudvalg.dk, der står for driften af systemerne.
  • Svigt i strømforsyning eller telekommunikation hos Boligudvalg.dk.
  • Lovindgreb.
  • Terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking), uroligheder, oprør, sabotage, krig eller naturkatastrofer.
  • Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Boligudvalg.dk selv eller dennes organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Boligudvalg.dk.
  • Andre forhold, omstændigheder og force majeure af enhver art, som er uden for Boligudvalg.dk kontrol.